FAQ -Usein kysytyt kysymykset

Huopakatot – usein kysyttyjä kysymyksiä

Huopakatto on kansanomainen nimitys sellaisille vesikatteille, joiden vedeneristysmateriaalina on käytetty bitumipohjaisia tuotteita. Ammattituotteilla tehty bitumikermikate on täysin vesitiivis ja kestää tarvittaessa myös vedenpainetta. Vedenpaineen kestävyys on seikka, joka erottaa bitumikermikatteen kaikista muista katemateriaaleista.

Nykyajan bitumikatteet ovat kumibitumia eli SBS-modifioitua bitumia. Tämän päivän vahvat tukikerrokset yhdistettynä kumibitumiin takaavat lopputulokseksi ominaisuuksiltaan erinomaiset tuotteet. Kumibitumikermit ovat pitkäikäisiä, elastisia sekä kylmäominaisuuksiltaan hyviä.

Huopakate eli bitumikermikate on oikein asennettuna pitkäikäinen: uuden rakenteen käyttöikä on 40–50 vuotta. Bitumikermikate on hiljainen ja paloturvallinen kattohuopa. Ohjeiden mukaisesti asennettu bitumikermikate kestää myös tuulet ja tuiskut.

Bitumikermikate soveltuu erittäin hyvin lähes kaikille katoille. Jos katon kaltevuus on 1:3 tai loivempi, on bitumikermikate ehdottomasti paras valinta. Vaikka ohjeiden mukaan muitakin katemateriaaleja voidaan käyttää 1:3 kaltevuudessa ja jopa hieman loivemmissakin katoissa, kattomateriaalin valinnassa on huomioitava Suomen talviolosuhteet.

Pohjoisen olosuhteissa vaikuttavat sateet, pakkaset ja lumi. Niiden takia katemateriaaliin kohdistuu vedenpaine. Jos katemateriaalina on mikä tahansa epäjatkuva katetyyppi, vedenpaine aiheuttaa huomattavan suuren riskin veden pääsystä rakenteeseen.

Bitumikermikattoa eli bitumikattoa tehtäessä on tärkeää huomioida koko yläpohjarakenteen toiminta. Tämä korostuu etenkin loivissa katoissa.

Tärkeitä huomioitavia seikkoja ovat:

 • höyrynsulku sekä sen läpivientien ja liittymien tiiveys
 • lämmöneristys
 • tuuletus
 • kantava rakenne sekä vedeneristyksen alusta
 • vedenpoisto
 • erilaiset läpiviennit ja rakenteiden liittymäkohdat.

Toimiva vesikatto on näiden osien summa.

Bitumikermikate asennetaan kiinteän alustan päälle bitumilla liimaten tai hitsaten. Bitumikermikatteen asennus on AINA ammattilaisen työtä.

Huopakaton asennus tapahtuu bitumikermikatteet asentamalla.

Bitumikermit asennetaan kohteesta riippuen joko hitsaamalla tai kuumabitumilla liimaten. Hitsaaminen tarkoittaa sitä, että kermin alapintaan on valmistusvaiheessa laitettu hitsausbitumi, joka työmaalla kuumennetaan nestekaasuliekillä. Sulanut bitumi varmistaa katteen vedenpitävyyden.

Säännöllinen huopakaton huolto pidentää katon elinikää ja suojaa niin kattoa kuin kiinteistöä ikäviltä yllätyksiltä.

Bitumikermikaton huolto sisältää katon puhdistuksen sekä läpivientien ja muiden yksityiskohtien tiiveyden tarkastuksen. Läpivientien tiivistys kittaamalla tulee uusia heti, jos tiivistyksessä havaitaan puutteita. Myös suojapellitysten saumojen tiiveys tulee varmistaa kittaamalla. Kattokaivot tai vesikourut tulee pitää puhtaana.

Vesikatolla on suoritettava tarkastus ja huoltokäynti vähintään kaksi kertaa vuodessa. Jos ympäröivät olosuhteet ovat vaativat, on tarkastuksia tehtävä useamminkin.

Sammal ja jäkälä kannattaa poistaa huopakatolta heti, sillä ne saattavat tunkeutua bitumikatteen saumoihin ja hajottaa katon.

Jäkälä ja sammal poistetaan bitumikermikatolta harjaamalla tai varovaisella pesulla. Tarvittaessa voidaan käyttää katevalmistajan suosittelemaa sammalenpoistoainetta.

Jos kattolaattojen päällä on runsas sammalkasvusto, saattaa sen poistaminen aiheuttaa katon vuotamisen. Tämän vuoksi sammal tulee poistaa säännöllisesti.

Pientaloissa katteen alustana on säännönmukaisesti joko raakaponttilauta, vaneri tai OSB-levy. Nämä kaikki ovat hyviä ja käyttökelpoisia materiaaleja vesikatteen alle, kunhan asennus tehdään ohjeiden mukaisesti.

Bitumikermikaton kokonaiskustannus riippuu monesta tekijästä. Huopakaton hintaan vaikuttavat muun muassa kattomuoto, kaltevuus, vedenpoisto, läpiviennit ja katon pinta-ala. Lisäksi bitumikaton hinta riippuu siitä, onko kyseessä uusi vai saneerauskohde.

Katon saneeraus on aina tapauskohtainen projekti. Työn laajuus riippuu pitkälti vanhan katteen ja sen alustarakenteiden kunnosta.

Entä asennetaanko uusi huopakatto vanhan päälle? Bitumikermikate voidaan monesti uusia vanhan bitumikatteen päälle, jolloin kustannukset ovat hyvin maltilliset.

Toisinaan kattoremonteissa on tarkoituksenmukaista poistaa vanhat kermit tai jopa tehdä muutoksia katon alustarakenteisiin, jos on tarpeen parantaa kallistuksia tai tuuletusta.

Loivalla katolla voi olla vaarana, että katolle saattaa jäädä seisovaa vettä tietyissä olosuhteissa. Tällöin katon korjaustoimet tulee jättää ammattiliikkeen tehtäväksi.

Huopakaton korjaustöihin kuuluu yleensä tulitöitä, joita varten tarvittava kalusto ja ammattitaito löytyvät parhaiten kattoalan ammattilaisilta.

Bitumiset jätteet toimitetaan yleensä normaalin rakennusjätteen mukana jäteasemalle.

Jos bitumikermit on asennettu ennen vuotta 1994, on tutkittava sisältävätkö ne asbestia. Jos tuotteissa on asbestia, purkutyöt on tehtävä asbestipurkutyönä tarvittavat luvat omaavan yrityksen toimesta. Tällöin myös jätteet käsitellään asbestijätteenä.

Kattoremontti – usein kysyttyjä kysymyksiä

 1. Tavoitteenamme on tutustua taloyhtiön kiinteistöön paikan päällä tai piirustusten/suunnitelmien avulla.
 2. Teemme kartoituskäynnin kohteeseen.
 3. Kartoitamme taloyhtiön yksilölliset tarpeet kattoremonttiin liittyen.
 4. Laadimme katon korjaussuunnitelman kohteen mukaan.
 5. Teemme tarjouksen ja esittelemme korjaussuunnitelman asiakkaalle.
 6. Käymme tarjouksen ja korjaussuunnitelman yhdessä taloyhtiön edustajien kanssa läpi urakkaneuvottelussa.
 7. Aloitamme työt ja suoritamme kattoremontin sovitussa aikataulussa.
 8. Kun urakka valmistuu, luovutamme valmiin katon asiakkaalle. Tästä alkaa 10 vuoden takuuaika.
 9. Kahden vuoden kuluttua tulemme tekemään katolle kaksivuotistakuutarkastuksen.

 

Tarjoamme asiakkaillemme myös kattohuoltopalveluja, joiden avulla katto säilyttää kestävyytensä ja kauniin ulkonäkönsä vuosikymmenien ajan.

Kattoremontti kuuluu kiinteistön suurimpiin remontteihin. Tämän takia luotettavan yhteistyökumppanin valintaan kannattaa. Kattoremonttiyrityksen on hyvä olla luotettava ja vakavarainen yritys, jolla on RALA-pätevyys. Kannattaa myös tarkistaa, että yrityksen tiedot löytyvät tilaajavastuu.fi-palvelusta, ja että yrityksen luottokelpoisuus ja taloudellinen tilanne ovat kunnossa.

KSK Bitumi on Luotettava kumppani kaikenkokoisiin kattoremontteihin. Meillä on korkein AAA-luottoluokitus sekä RALA-pätevyys.

Kyllä. Käytämme kattoremonteissa Eurogum-tuotetta, jota on asennettu Suomessa yli 10 miljoonaa neliön verran. Se on Suomeen sertifioitu ja CE-merkitty tuote, jonka valmistaja on maailman suurimpaan kattoalan konserniin luukuva IKO bv. Voimme käyttää tarvittaessa myös kotimaisia tuotteita. Huopakatto on myös erittäin kustannustehokas valinta, sillä se kestää pitkään, jopa 50 vuotta.

Teemme kattoremontteja vuosikymmenien kokemuksella. Olemme hioneet prosessimme ja työtapamme niin, että pysymme aikataulussa kohteen laajuudesta riippumatta.

 

Aloitamme kattourakan kartoitus- ja suunnitteluvaiheesta, jonka aikana teemme myös työn aikataulutuksen. Kun työvaiheet etenevät suunnitelman mukaan, kattoremontti valmistuu sovitussa aikataulussa.

Meille jokainen asiakas on tärkeä ja jokainen kohde on erilainen. Perehdymme huolellisesti taloyhtiön tarpeisiin ja kiinteistön vaatimuksiin jo kartoitus- ja suunnitteluvaiheessa. Näin voimme huomioida kohteen erityispiirteet korjaussuunnitelmassa ja aikataulutuksessa ja mitoittaa kattotyöt oikealla tavalla.

 

Lisäksi pyrimme olemaan käyttämättä taloyhtiön/kiinteistön yleisiä tiloja ja välttämään asuntoihin menemistä, jotta kattoremontti häiritsee asumista mahdollisimman vähän. Ajoitamme häiritsevät työvaiheet sopiviin ajankohtiin, teemme yhteistyötä taloyhtiön edustajien ja asukkaiden kanssa sekä huolehdimme myös asukkaiden tiedottamisesta työvaiheista ja remontin etenemisestä.

Mikään kattomuoto tai kaltevuus ei yksinään määrittele sen paremmuutta. Katon katemateriaali ja yläpohjan toiminta muodostavat aina kokonaisuuden, jonka kaikki yksityiskohdat on huomioitava suunnittelussa.

Vesikatolle on hyvä teettää noin 1 - 3 vuoden välein ammattilaisen tekemä kuntokartoitus. Katon käyttöikä on aina kokonaisuus, johon vaikuttavat käytetyt materiaalit, katteen tekijän ammattitaito sekä esimerkiksi se, onko katto huollettu säännöllisesti.

Kattoremonttia tehtäessä on hyvä miettiä jo suunnitteluvaiheessa, mikä on saneeratun katon haluttu elinkaari. Tämän perusteella lähdetään miettimään saneerauksen yksityiskohtia.

Halvin ei yleensä ole paras eikä kustannustehokkain. Vesikatto on rakennuksen tärkeimpiä osia, johon kannattaa panostaa ja joka kannattaa teettää luotettavalla ammattilaisella.

Kattoremontin urakoitsijavalinnassa kannattaa kiinnittää huomiota yrityksen luotettavuuteen (kuinka kauan yritys on toiminut) ja henkilökuntaan sekä tarkistaa, ovatko yrityksen talousasiat kunnossa. Urakoitsijaa valitessa kannattaa myös tutustua yrityksen referensseihin eli kohteisiin, joita kyseinen yritys on toteuttanut.

Hyvä kattourakoitsija antaa tekemälleen työlleen sekä käyttämilleen tuotteilleen hyvän takuun.

Kattoturvatuotteita ovat sellaiset rakennusosat, jotka turvaavat katolla sen käytönaikaista huoltoa sekä rakennuksen käyttäjiä. Näihin kuuluvat esimerkiksi lumiesteet, kulkusillat ja kattopollarit.

Kattoturvatuotteiden pakollisuus riippuu muun muassa katon muodosta, katon kaltevuudesta ja katon läpivienneistä. Pääsääntöisesti voidaan kuitenkin todeta, että jos on olemassa riski lumen tai jään putoamisesta katolta sivullisten päälle, on käytettävä lumiesteitä.

Jos katolla on huoltoa vaativia laitteita, niihin on varmistettava esteetön pääsy ja putoamissuojaukselle on varmistettava ankkurointipiste.

Scroll to Top