USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

 

 

Mikä on huopakatto, ja miten huopakatto eroaa muista kattotyypeistä?

Huopakatto on kansanomainen nimitys sellaisille vesikatteille, joiden vedeneristysmateriaalina on käytetty bitumipohjaisia tuotteita. Ammattituotteilla tehty bitumikermikate on täysin vesitiivis ja kestää tarvittaessa myös vedenpainetta. Vedenpaineen kestävyys on seikka, joka erottaa bitumikermikatteen kaikista muista katemateriaaleista.

Nykyajan bitumikatteet ovat kumibitumia eli SBS-modifioitua bitumia. Tämän päivän vahvat tukikerrokset yhdistettynä kumibitumiin takaavat lopputulokseksi ominaisuuksiltaan erinomaiset tuotteet. Kumibitumikermit ovat pitkäikäisiä, elastisia sekä kylmäominaisuuksiltaan hyviä.

Takaisin ylös

 

Miksi huopakatto?

Huopakate eli bitumikermikate on oikein asennettuna pitkäikäinen: uuden rakenteen käyttöikä on 40–50 vuotta. Bitumikermikate on hiljainen ja paloturvallinen kattohuopa. Ohjeiden mukaisesti asennettu bitumikermikate kestää myös tuulet ja tuiskut.

 Takaisin ylös

 

Millaiseen kohteeseen huopakaton voi asentaa tai kannattaa asentaa? Milloin huopakatto on paras valinta?

Bitumikermikate soveltuu erittäin hyvin lähes kaikille katoille. Jos katon kaltevuus on 1:3 tai loivempi, on bitumikermikate ehdottomasti paras valinta. Vaikka ohjeiden mukaan muitakin katemateriaaleja voidaan käyttää 1:3 kaltevuudessa ja jopa hieman loivemmissakin katoissa, kattomateriaalin valinnassa on huomioitava Suomen talviolosuhteet.

Pohjoisen olosuhteissa vaikuttavat sateet, pakkaset ja lumi. Niiden takia katemateriaaliin kohdistuu vedenpaine. Jos katemateriaalina on mikä tahansa epäjatkuva katetyyppi, vedenpaine aiheuttaa huomattavan suuren riskin veden pääsystä rakenteeseen.

 Takaisin ylös

 

Miten huopakatto TEHDÄÄN?

Bitumikermikattoa eli bitumikattoa tehtäessä on tärkeää huomioida koko yläpohjarakenteen toiminta. Tämä korostuu etenkin loivissa katoissa.

Tärkeitä huomioitavia seikkoja ovat:

  • höyrynsulku sekä sen läpivientien ja liittymien tiiveys
  • lämmöneristys
  • tuuletus
  • kantava rakenne sekä vedeneristyksen alusta
  • vedenpoisto
  • erilaiset läpiviennit ja rakenteiden liittymäkohdat.

Toimiva vesikatto on näiden osien summa.

Bitumikermikate asennetaan kiinteän alustan päälle bitumilla liimaten tai hitsaten. Bitumikermikatteen asennus on AINA ammattilaisen työtä.

 Takaisin ylös

 

Miten bitumikermit asennetaan?

Huopakaton asennus tapahtuu bitumikermikatteet asentamalla.

Bitumikermit asennetaan kohteesta riippuen joko hitsaamalla tai kuumabitumilla liimaten. Hitsaaminen tarkoittaa sitä, että kermin alapintaan on valmistusvaiheessa laitettu hitsausbitumi, joka työmaalla kuumennetaan nestekaasuliekillä. Sulanut bitumi varmistaa katteen vedenpitävyyden.

 Takaisin ylös

 

Miten huopakattoa huolletaan?

Säännöllinen huopakaton huolto pidentää katon elinikää ja suojaa niin kattoa kuin kiinteistöä ikäviltä yllätyksiltä.

Bitumikermikaton huolto sisältää katon puhdistuksen sekä läpivientien ja muiden yksityiskohtien tiiveyden tarkastuksen. Läpivientien tiivistys kittaamalla tulee uusia heti, jos tiivistyksessä havaitaan puutteita. Myös suojapellitysten saumojen tiiveys tulee varmistaa kittaamalla. Kattokaivot tai vesikourut tulee pitää puhtaana.

Vesikatolla on suoritettava tarkastus ja huoltokäynti vähintään kaksi kertaa vuodessa. Jos ympäröivät olosuhteet ovat vaativat, on tarkastuksia tehtävä useamminkin.

 Takaisin ylös

 

Miten huopakatto puhdistetaan?

Huopakaton puhdistus auttaa ehkäisemään vaurioita, pidentämään katon ikää sekä ylläpitämään sen siistiä ulkoasua.

Bitumikermikate puhdistetaan kevyesti harjaamalla tai pienellä paineella pesemällä. Kattoa pestessä on huomioitava, ettei likaa päästetä sadevesijärjestelmään.

Säännöllisesti tehtynä bitumikaton puhdistus ei vaadi muuta kuin irtonaisen roskan poistamisen kevyesti harjaamalla. Pinttyneemmät sammal- ja jäkäläkasvustot puhdistetaan tarvittaessa sammalenpoistoainetta käyttämällä.

Katelaattakatoissa on huomioitava, että katto pestään veden virtaussuunnan mukaisesti.

 Takaisin ylös

 

Miten poistan sammaleen huopakatolta?

Sammal ja jäkälä kannattaa poistaa huopakatolta heti, sillä ne saattavat tunkeutua bitumikatteen saumoihin ja hajottaa katon.

Jäkälä ja sammal poistetaan bitumikermikatolta harjaamalla tai varovaisella pesulla. Tarvittaessa voidaan käyttää katevalmistajan suosittelemaa sammalenpoistoainetta.

Jos kattolaattojen päällä on runsas sammalkasvusto, saattaa sen poistaminen aiheuttaa katon vuotamisen. Tämän vuoksi sammal tulee poistaa säännöllisesti.

 Takaisin ylös

 

Mitä huopakaton/huopakatteen/kattohuovan alle?

Pientaloissa katteen alustana on säännönmukaisesti joko raakaponttilauta, vaneri tai OSB-levy. Nämä kaikki ovat hyviä ja käyttökelpoisia materiaaleja vesikatteen alle, kunhan asennus tehdään ohjeiden mukaisesti.

 Takaisin ylös

 

Mitä huopakatto MAKSAA?

Bitumikermikaton kokonaiskustannus riippuu monesta tekijästä. Huopakaton hintaan vaikuttavat muun muassa kattomuoto, kaltevuus, vedenpoisto, läpiviennit ja katon pinta-ala. Lisäksi bitumikaton hinta riippuu siitä, onko kyseessä uusi vai saneerauskohde.

 Takaisin ylös

 

Mitä maksaa huopakaton uusiminen/uusinta?

Katon saneeraus on aina tapauskohtainen projekti. Työn laajuus riippuu pitkälti vanhan katteen ja sen alustarakenteiden kunnosta.

Entä asennetaanko uusi huopakatto vanhan päälle? Bitumikermikate voidaan monesti uusia vanhan bitumikatteen päälle, jolloin kustannukset ovat hyvin maltilliset.

Toisinaan kattoremonteissa on tarkoituksenmukaista poistaa vanhat kermit tai jopa tehdä muutoksia katon alustarakenteisiin, jos on tarpeen parantaa kallistuksia tai tuuletusta.

 Takaisin ylös

 

Miten huopakatto korjataan? Miten huopakatto paikataan?

Loivalla katolla voi olla vaarana, että katolle saattaa jäädä seisovaa vettä tietyissä olosuhteissa. Tällöin katon korjaustoimet tulee jättää ammattiliikkeen tehtäväksi.

Huopakaton korjaustöihin kuuluu yleensä tulitöitä, joita varten tarvittava kalusto ja ammattitaito löytyvät parhaiten kattoalan ammattilaisilta.

 Takaisin ylös

 

Onko kattohuopa ongelmajäte?

Bitumiset jätteet toimitetaan yleensä normaalin rakennusjätteen mukana jäteasemalle.

Jos bitumikermit on asennettu ennen vuotta 1994, on tutkittava sisältävätkö ne asbestia. Jos tuotteissa on asbestia, purkutyöt on tehtävä asbestipurkutyönä tarvittavat luvat omaavan yrityksen toimesta. Tällöin myös jätteet käsitellään asbestijätteenä.

 Takaisin ylös

 

Onko jyrkkä katto parempi kuin loiva katto?

Mikään kattomuoto tai kaltevuus ei yksinään määrittele sen paremmuutta. Katon katemateriaali ja yläpohjan toiminta muodostavat aina kokonaisuuden, jonka kaikki yksityiskohdat on huomioitava suunnittelussa.

 Takaisin ylös

 

Milloin kattoremontti on ajankohtainen? Milloin katto pitää uusia?

Vesikatolle on hyvä teettää noin 1 - 3 vuoden välein ammattilaisen tekemä kuntokartoitus. Katon käyttöikä on aina kokonaisuus, johon vaikuttavat käytetyt materiaalit, katteen tekijän ammattitaito sekä esimerkiksi se, onko katto huollettu säännöllisesti.

 Takaisin ylös

 

Miten voin säästää kattoremontissa? Missä voi säästää, mihin kannattaa panostaa?

Kattoremonttia tehtäessä on hyvä miettiä jo suunnitteluvaiheessa, mikä on saneeratun katon haluttu elinkaari. Tämän perusteella lähdetään miettimään saneerauksen yksityiskohtia.

Halvin ei yleensä ole paras eikä kustannustehokkain. Vesikatto on rakennuksen tärkeimpiä osia, johon kannattaa panostaa ja joka kannattaa teettää luotettavalla ammattilaisella.

 Takaisin ylös

 

Mistä tunnistaa hyvän kattourakoitsijan? Miten valitsen kattourakoitsijan?

Kattoremontin urakoitsijavalinnassa kannattaa kiinnittää huomiota yrityksen luotettavuuteen (kuinka kauan yritys on toiminut) ja henkilökuntaan sekä tarkistaa, ovatko yrityksen talousasiat kunnossa. Urakoitsijaa valitessa kannattaa myös tutustua yrityksen referensseihin eli kohteisiin, joita kyseinen yritys on toteuttanut.

Hyvä kattourakoitsija antaa tekemälleen työlleen sekä käyttämilleen tuotteilleen hyvän takuun.

 Takaisin ylös

 

Mitä ovat kattoturvatuotteet?

Kattoturvatuotteita ovat sellaiset rakennusosat, jotka turvaavat katolla sen käytönaikaista huoltoa sekä rakennuksen käyttäjiä. Näihin kuuluvat esimerkiksi lumiesteet, kulkusillat ja kattopollarit.

 Takaisin ylös

 

Mitkä kattoturvatuotteet ovat pakollisia?

Kattoturvatuotteiden pakollisuus riippuu muun muassa katon muodosta, katon kaltevuudesta ja katon läpivienneistä. Pääsääntöisesti voidaan kuitenkin todeta, että jos on olemassa riski lumen tai jään putoamisesta katolta sivullisten päälle, on käytettävä lumiesteitä.

Jos katolla on huoltoa vaativia laitteita, niihin on varmistettava esteetön pääsy ja putoamissuojaukselle on varmistettava ankkurointipiste.

Takaisin ylös

 

Yhteydenotto

icon-phone.png

Soita / 8.00 - 15.00

puh. 010 3252 990

 

icon-mail.png

lähetä postia

myynti@ksbitumikate.fi

icon-mail.png

pyydä tarjous

kysy tarjous tästä


Tilaa ilmainen kartoituskäynti